Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 20/9 đến 26/9/2021
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 20/9 đến 26/9/2021
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Tính đến ngày 20/9/2021, toàn tỉnh đã đã xuống giống lúa Thu Đông 2021 được: 148.000ha,  đạt 92% so kế hoạch. Diện tích còn lại chưa xuống giống, bà con nên tranh thủ  chuẩn bị đất, để sản xuất không quá trễ so với các vùng khác, tránh nguy cơ dịch bệnh ở các trà lúa lớn  lây sang. Hiện nay lúa ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 19/7 đến 25/7/2021
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 19/7 đến 25/7/2021
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Tính đến ngày 19/7/2021, lúa Hè Thu trên đồng chủ yếu là giai đoạn trổ đến chín: 165.000ha. Làm đòng: 22.000 ha. Đã thu hoạch: 41.000ha, năng suất đạt 5,44 tấn/ha. Đối với rau màu: Xuống giống 17.000ha, đạt 91% so với kế hoạch. Trong tuần qua có 3 đối dịch hại xuất hiện phổ biến: Cháy bìa lá, lem ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 12/7 đến 18/7/2021
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 12/7 đến 18/7/2021
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Tính đến ngày 12/7/2021, lúa Hè Thu trên đồng chủ yếu là giai đoạn trổ đến chín: 147.000ha. Làm đòng: 50.000 ha. Đã thu hoạch: 29.000ha, năng suất đạt 5,44 tấn/ha. Đối với rau màu: xuống giống 16.600ha, đạt 89% so với kế hoạch. Trong tuần qua có 2 đối dịch hại xuất hiện phổ biến: Cháy bìa lá và ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 05/7 đến 11/7/2021
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 05/7 đến 11/7/2021
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Tính đến ngày 05/7/2021, lúa Hè Thu trên đồng chủ yếu là giai đoạn làm đòng đến trỗ: 160.000ha. Chín: 44.000 ha. Đã thu hoạch: 19.000ha, năng suất đạt 5,5 tấn/ha. Đối với rau màu: xuống giống 16.600ha, đạt 89% so với kế hoạch. Trong tuần qua có 2 đối dịch hại xuất hiện phổ biến như cháy bìa lá và ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 28/6 đến 04/7/2021
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 28/6 đến 04/7/2021
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Tính đến ngày 26/6/2021, lúa Hè Thu trên đồng chủ yếu là giai đoạn làm đòng với 117.000ha. Đẻ nhánh: 17.000ha. Trổ: 54.000ha. Chín: 26.000 ha. Đã thu hoạch: 15.000ha, năng suất đạt 5,5 tấn/ha. Đối với rau màu: xuống giống 16.000ha, đạt 89% so với kế hoạch. Trong tuần qua có 2 đối dịch hại xuất ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 21/6 đến 27/6/2021
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 21/6 đến 27/6/2021
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Tính đến ngày 21/6/2021, lúa Hè Thu trên đồng chủ yếu là giai đoạn làm đòng với 128.000ha. Giai đọan mạ:  3.500ha. Đẻ nhánh: 42.000ha. Trổ: 33.000ha. Chín: 14.000 ha. Đã thu hoạch: 7.500ha, năng suất đạt 5,63 tấn/ha. Đối với rau màu: xuống giống 14.000ha, đạt 74% so với kế hoạch. Cơ cấu giống lúa ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 14/6 đến 20/6/2021
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 14/6 đến 20/6/2021
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Tính đến ngày 14/6/2021, lúa Hè Thu trên đồng chủ yếu là giai đoạn làm đòng với 115.000ha. Giai đọan mạ  7.000ha. Đẻ nhánh, 74.000ha. Trổ, 19.000ha. Chín, 10.000 ha. Đã thu hoạch: 3.600ha, năng suất đạt 5,79 tấn/ha. Đối với rau màu: xuống giống 14.000ha, đạt 74% so với kế hoạch. Cơ cấu giống lúa ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 03/6 đến 09/6/2019
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 03/6 đến 09/6/2019
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Giai đoạn lúa làm đòng – trổ 35.000ha chiếm 15% diện tích xuống giống, trời nhiều mây, mưa nhiều nơi, làm ẩm độ tăng cao lúa có thể bị bệnh đạo ôn cổ bông gây hại, đặc biệt đối với lúa trổ bà con cần phun thuốc phòng ngừa lem lép hạt trước và sau khi trổ đều, chú ý không dùng thuốc hóa học có hoạt ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 27/5 đến 02/6/2019
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 27/5 đến 02/6/2019
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Giai đoạn lúa làm đòng – trổ, khoảng 77.500ha, chiếm 35% diện tích xuống giống. Trời nhiều mây, mưa nhiều nơi, làm ẩm độ tăng cao, lúa có thể bị bệnh đạo ôn gây hại. Đặc biệt đối với lúa trổ, bà con cần phun thuốc phòng ngừa lem lép hạt trước và sau khi trổ đều, chú ý không dùng thuốc hóa học có ...
Dự báo sâu bệnh trên lúa - Tuần 18 năm 2019
Dự báo sâu bệnh trên lúa - Tuần 18 năm 2019
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Hiện nay chuột là đối tượng chủ yếu, bà con nông dân cần áp dụng biện pháp ngăn chặn an toàn và hiệu quả, tránh dùng điện gây nguy hiểm cho người lao động trên đồng ruộng. Giải pháp an toàn và hiệu quả có thể áp dụng là thực hiện bẩy hàng rào: Dùng nylon, màng phủ nông nghiệp làm hàng rào chắn phần ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 25/02 đến 05/3/2019
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 25/02 đến 05/3/2019
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) -   Dự báo trong khoảng thời gian từ 25/2/2019 – 05/3/2019 sẽ có đợt rầy nâu nở. Khi phát hiện mỗi tép lúa có từ 2 -3 rầy nâu đeo bám mới phun thuốc phòng trị, khi phun cần pha đủ lượng nước khuyến cáo và đi chậm để thuốc có thể xuống đến phần dưới cây lúa nơi rầy nâu thường tập trung. Đặc biệt đối ...
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 28/01 đến 03/02/2019
Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 28/01 đến 03/02/2019
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Tính đến ngày 22/1/2019 toàn tỉnh xuống giống lúa được 230.300ha đạt 98% kế hoạch. Diện tích lúa từ đẻ nhánh đến làm đòng chiếm 74% diện tích, đây là giai đoạn rất dễ bị sâu bệnh tấn công gây hại. Thời tiết trước Tết Nguyên Đán, nhiệt độ cao vào buổi sáng và lạnh về đêm, trời nắng gián đoạn thuận ...

Danh mục