Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Thực hiện công văn số 1015/UBND-KTN ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua thông tin cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng ...
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chánh
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chánh
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng ...

Danh mục