A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

An Giang: Lượng dòng chảy từ thượng nguồn thấp, ảnh hưởng đến việc nuôi cá ở các lồng bè

Ngày 29/12, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang có văn bản số 4037/STNMT-MT về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau các lễ hội, Tết Nguyên đán năm 2021. Trong đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kiểm tra, giám sát, đảm bảo các hoạt động nuôi trồng thủy sản phải thực hiện theo quy hoạch; thực hiện đúng lịch thời vụ; giám sát tình hình nuôi trồng, mật độ nuôi và tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản theo quy định; quản lý vùng nuôi, thức ăn, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường nuôi; nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường vùng nuôi, khi có dịch bệnh tại ao nuôi, không xả nước thải ra môi trường khi chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, đồng thời xử lý kịp thời, khắc phục ô nhiễm khi có sự cố phải thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng biết để kịp thời có giải pháp xử lý, khắc phục.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia về bản tin cập nhật về hiện tượng Enso và nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2021, trong các tháng đầu năm 2021, lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về Đồng bằng sông Cửu Long ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm dẫn đến lưu lượng dòng chảy thấp, nhất là ở các đoạn sông, kênh rạch có độ rộng hạn chế, cộng với chất lượng nước mặt chưa đảm bảo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nuôi cá ở các lồng bè.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, kịp thời cảnh báo đến người dân để có các giải pháp ứng phó phù hợp.

Xuân Hiếu

 


Tin liên quan

Danh mục