A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tin dự báo xâm nhập mặn - Tỉnh An Giang (Từ ngày 14/01 đến 20/01/2021)

1. Diễn biến mực nước và xâm nhập mặn (từ ngày 07-13/01/2021):

Trong tuần qua, mực nước tại các trạm thượng nguồn sông Mekong từ dưới Kratie xuống chậm. Đến ngày 11/01, mực nước cao nhất tại Kratie ở mức cao hơn 0.46m so với cùng kỳ 2020 và cao hơn 0.29m so với trung bình nhiều năm (TBNN). Tổng lượng nước thượng nguồn sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc ít biến đổi so với tuần trước, ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Mực nước tại các trạm trên dòng chính sông Hậu từ Châu Đốc đến Long Xuyên lên dần và đạt giá trị cao nhất vào ngày cuối tuần, mực nước cao nhất ở mức cao hơn từ 0.20-0.30m so với cùng kỳ 2020. Mực nước thấp nhất ở mức cao hơn từ 0.40-0.50m so với cùng kỳ 2020; khu vực nội đồng TGLX, mực nước cao nhất ở mức cao hơn từ 0.25-0.35m so với cùng kỳ 2020. Mực nước thấp nhất cao hơn từ 0.30-0.35m so với cùng kỳ 2020.

Độ mặn tại các trạm thuộc tỉnh Kiên Giang có xu thế lên dần và đạt giá trị lớn nhất vào những ngày cuối tuần, độ mặn cao nhất trên sông Kiên tại Rạch Giá ở mức 0.3%, xấp xỉ so với cùng kỳ 2020; trên kênh Rạch Giá-Long Xuyên tại Sóc Cung ở mức 0.1%; trên kênh Cái Sắn tại Mông Thọ B ở mức 0.3%, thấp hơn 2.2% so với cùng kỳ 2020.

Độ mặn tại các trạm thuộc hai huyện Thoại Sơn và Tri Tôn, vùng giáp ranh hai tỉnh An Giang-Kiên Giang ở mức 0.1%. Độ mặn cao nhất thực đo tại các trạm từ ngày 07/01 đến 13/01/2021 như sau (Xem file kèm):

2. Dự báo độ mặn (từ ngày 14-20/01/2021):

Mực nước các trạm thượng nguồn sông Mekong tiếp tục xuống thấp, tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long qua Tân Châu và Châu Đốc có khả năng ở mức thiếu hụt từ 5-20% so với TBNN.

Độ mặn trong các kênh, rạch tại hai huyện Thoại Sơn và Tri Tôn có xu thế tăng chậm, nhưng vẫn còn ở mức thấp; độ mặn có khả năng đạt mức cao nhất tuần từ ngày 14-15/01. Dự báo độ mặn cao nhất tuần tại các trạm như sau (Xem file kèm)

 

Tin phát lúc 11h00 

Người soát tin: Phan Minh Đạt - Đài Khí tượng Thủy Văn An Giang

 


Tin liên quan