Lớp tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt – lĩnh vực cây ăn trái (mã NN – C4)
Lớp tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt – lĩnh vực cây ăn trái (mã NN – C4)
(mt.gov.vn) - Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực theo định hướng của tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tập trung phát triển nguồn nhân chất lượng cao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ...
Lớp tập huấn cho nông dân và lực lượng lao động nông thôn, thanh niên nông thôn – lĩnh vực hoa kiểng  (mã NN - C3 - 1)
Lớp tập huấn cho nông dân và lực lượng lao động nông thôn, thanh niên nông thôn – lĩnh vực hoa kiểng (mã NN - C3 - 1)
(mt.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2022, với mục đích tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực công và nguồn nhân lực xã hội chất lượng cao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh, đóng vai trò là nền tảng, là động lực ...
Tập huấn cho sinh viên các ngành nông nghiệp đáp ứng yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh và tổ chức nông dân
Tập huấn cho sinh viên các ngành nông nghiệp đáp ứng yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh và tổ chức nông dân
(mt.gov.vn) - Nối tiếp chuỗi hoạt động thực hiện Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang (theo Quyết định số 918/QĐ-SNN&PTNT ngày 3/8/2022). Từ ngày 21/11/2022 đến 24/11/2022, Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức 04 lớp tập huấn cho đối tượng là sinh viên đang theo học tại trường thuộc các ngành nông nghiệp.Đến với lớp tập huấn, các bạn sinh viên được chia sẽ nội dung liên quan chủ đề đáp ứng yêu cầu làm việc ...
Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên các tổ chức nông dân về lĩnh vực cây ăn trái
Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên các tổ chức nông dân về lĩnh vực cây ăn trái
(mt.gov.vn) - Diện tích cây ăn trái tỉnh An Giang trong những năm vừa qua không ngừng tăng về diện tích và sản lượng. Theo báo cáo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh  An Giang, đến tháng 08 năm 2022, diện tích cây ăn trái trên toàn tỉnh 19.100 ha, tổng sản lượng cây ăn trái cả năm ước đạt 260.000 tấn trong đó chủ ...
Tập huấn cấp mã code vùng sản xuất cho nông dân
Tập huấn cấp mã code vùng sản xuất cho nông dân
(mt.gov.vn) -          Thực hiện Quyết định số 819/QĐ-SNNPTNT ngày 03/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc Ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022. Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 16/11/2022 Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức 17 ...
Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên các tổ chức nông dân về rau màu
Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên các tổ chức nông dân về rau màu
(mt.gov.vn) - Phương án phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển rau màu tỉnh An Giang sẽ tiến tới phát triển các vùng chuyên canh sản xuất rau màu trọng điểm, ứng dụng công nghệ cao theo quy trình, tiêu chuẩn tiên tiến để tăng năng ...
Tập huấn cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu làm việc trong các doanh nghiệp nông nghiệp
Tập huấn cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu làm việc trong các doanh nghiệp nông nghiệp
(mt.gov.vn) - Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức tập huấn cho lao động thanh niên tại nông thôn thuộc 5 huyện/thị như Châu Đốc, Tịnh Biên, Chợ Mới, Phú Tân và Thoại Sơn trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng ...
Tập huấn nâng cao năng lực về Chuyển đổi số và Liên kết tiêu thụ nông sản cho thanh niên nông thôn
Tập huấn nâng cao năng lực về Chuyển đổi số và Liên kết tiêu thụ nông sản cho thanh niên nông thôn
(mt.gov.vn) - Trong khuôn khổ Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Tỉnh đoàn An Giang, Huyện đoàn Phú Tân tổ chức lớp tập huấn cho thanh niên và lực lượng lao động nông thôn (mã hoạt động: NN-C3).Lớp tập huấn diễn vào ngày 03/11/2022, tại xã Tân Hoà, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang với sự tham gia của hơn 30 đoàn viên và thanh niên nông thôn. Nội dung tập huấn về chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ trong nông nghiệp; giải pháp tăng ...
Tập huấn về mô hình trồng dược liệu hiệu quả, nhiều tiềm năng phát triển và nhân rộng tại An Giang
Tập huấn về mô hình trồng dược liệu hiệu quả, nhiều tiềm năng phát triển và nhân rộng tại An Giang
(mt.gov.vn) - Ngày 28/10/2022, Trung tâm Kỹ thuật- Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với địa phương tổ chức lớp tập huấn về các loại dược liệu mới tiềm năng phát triển và nhân rộng tại An Giang cho bà con nông dân ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên theo Quyết định số 819/QĐ-SNNPTNT ngày 03/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát ...
Tập huấn chuyên đề cấp mã code vùng sản xuất
Tập huấn chuyên đề cấp mã code vùng sản xuất
(mt.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 819/QĐ-SNN&PTNT ngày 03/08/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022. Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp tổ ...

Tin nổi bật