Tập huấn chuỗi liên kết tiêu thụ trong chăn nuôi tại Phú Tân
Tập huấn chuỗi liên kết tiêu thụ trong chăn nuôi tại Phú Tân
(mt.gov.vn) - Sáng ngày 15/06/2023, thực hiện Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Tân tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản (lĩnh vực Chăn nuôi) năm 2023.Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là các hộ chăn nuôi dê, bò, ...
Nâng cao năng lực sản xuất nấm cho lao động nông thôn
Nâng cao năng lực sản xuất nấm cho lao động nông thôn
(mt.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023 theo Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp đã tổ chức 2 ...
Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân về thông tin kỹ thuật, công nghệ và mô hình chăn nuôi hiệu quả
Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân về thông tin kỹ thuật, công nghệ và mô hình chăn nuôi hiệu quả
(mt.gov.vn) - Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y ở các huyện thị trong tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn nâng ...
Tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân lĩnh vực dược liệu
Tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân lĩnh vực dược liệu
(mt.gov.vn) - Ngày 03/7/2023, tại hai xã Thới Sơn Và Núi Voi, huyện Tịnh Biên, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp đã tổ chức 2 lớp tập huấn hợp phần C3-1 theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023 của Sở Nông Nghiệp Và Phát triển Nông thôn. Mỗi ...
Tập huấn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi bò
Tập huấn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi bò
(mt.gov.vn) - Trong tháng 07, Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Tập huấn nâng cao năng lực cho tổ chức nông dân” (mã hoạt động NN-C1) cho đối tượng học viên là nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác lĩnh vực Chăn nuôi tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Lớp tập huấn trong kế ...
Tập huấn nâng cao năng lực cho tổ chức nông dân
Tập huấn nâng cao năng lực cho tổ chức nông dân
(mt.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/03/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023. Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp tổ ...
Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (lĩnh vực chăn nuôi)
Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (lĩnh vực chăn nuôi)
(mt.gov.vn) -          Trong 2 ngày (25 -26/7/2023), Trung tâm Khuyến nông tổ chức chuyến học hỏi kinh nghiệm thuộc lớp Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (mã hoạt động NN -C4, lĩnh vực chăn nuôi), cho 25 nông dân nồng cốt gồm 11 huyện/thị/thành. Đoàn học tập kinh nghiệm 2 ngày tại Tiền Giang và ...
Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (lĩnh vực rau màu)
Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (lĩnh vực rau màu)
(mt.gov.vn) -        Trong 2 ngày (25 -26/7/2023), Trung tâm Khuyến nông tổ chức chuyến học hỏi kinh nghiệm thuộc lớp Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (mã hoạt động NN -C4, lĩnh vực rau màu), cho 25 nông dân nồng cốt gồm các huyện: Chợ Mới, Long Xuyên, An Phú, Châu Thành, Châu Phú, Châu Đốc.Đoàn học tập kinh nghiệm tại các HTX rau màu Đoàn học tập kinh nghiệm đã đến thăm một số mô hình điển hình của Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh đóng trên địa bàn xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Hàng Tây, Hợp ...
Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho tổ chức nông dân và nông dân, lực lượng lao động nông thôn lĩnh vực thủy sản và rau màu
Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho tổ chức nông dân và nông dân, lực lượng lao động nông thôn lĩnh vực thủy sản và rau màu
(mt.gov.vn) - Ngày 25/7/2022 Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất ở các ngành hàng cho 70 nông dân (mã hoạt động NN-C3-1 lĩnh vực thủy sản và rau màu) ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú và ấp Long Thạnh, xã Long Giang, huyện Chợ Mới về một số nội dung:- Thông tin về kỹ thuật, công nghệ hiệu quả áp dụng vào sản xuất thủy sản và rau màu.- Giới thiệu giống thủy sản và rau màu tiềm năng, kết hợp trình diễn thiết bị, công nghệ, hướng dẫn nông dân tính toán đúng hiệu quả sản xuất; - Các mô hình chuyển đổi sản xuất ...
Trung tâm Khuyến nông An Giang triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023
Trung tâm Khuyến nông An Giang triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023
(mt.gov.vn) - Triển khai thực hiện Quyết định số 294/QĐ-SNNPTNT ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023; từ ngày 13/6/2023 đến ngày 14/7/2023 Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp cùng Trạm Khuyến nông huyện, thị, thành: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn và Chợ Mới tổ chức 40/102 lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông phụ trách, có 1.475 lượt học viên tham dự với các lĩnh vực:- 04 lớp Tập huấn ...
Nâng cao năng lực sản xuất nấm cho lao động nông thôn
Nâng cao năng lực sản xuất nấm cho lao động nông thôn
(mt.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023 theo Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp đã tổ chức 2 ...
Nông dân An Giang học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh Nấm gắn chuỗi liên kết tiêu thụ
Nông dân An Giang học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh Nấm gắn chuỗi liên kết tiêu thụ
(mt.gov.vn) - Những năm gần đây An Giang không chỉ phát triển cây lúa, cá tra, rau màu, cây ăn trái mà còn phát triển cả về nấm ăn và nấm dược liệu. Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023, trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông Nghiêp  tổ chức 4 lớp ...

Tin nổi bật