A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VHD (VietNam Health Declaration)

Ngày 29/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2666/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng khai báo y tế phòng Covid-19 như sau:

- Người dân có điện thoại thông minh cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone) và bật chế độ Bluetooth.

- Người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế (VHD) và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần.

- Sử dụng mã QR được in ra hoặc đã lưu trong điện thoại để thực hiện khai báo y tế và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình.

- Khi đến các địa điểm cần khai báo y tế, đưa mã QR cho nhân viên kiểm soát thực hiện quét hoặc dùng điện thoại để tự quét mã QR tại điểm đó.

 

Sau đâ, xin hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VHD:

Bước 1: Vào Appstore (trên điện thoại Iphone) hoặc CH Play (trên điện thoại Android), tải ứng dụng ứng dụng VHD (VietNam Health Declaration)

Bước 2: Nhập “Số điện thoại cá nhân” nhận “Mã OTP” và đăng nhập vào hệ thống.

Bước 3: Chọn “Khai báo y tế nội địa”

Bước 4: Bỏ dấu Check “Di chuyển trong nước”, tiến hành Khai báo y tế và gửi Tờ khai lên hệ thống

Bước 5: Trở ra màn hình chính của ứng dụng VHD, chọn Quét QR

Bước 6: Tiến hành Quét mã QR nơi đến liên hệ công tác, chọn “CHECKIN”

Khi ra về, thực hiện thao tác quét mã và chọn Checkout để báo kết thúc.

 


Tin liên quan