Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (lĩnh vực Thủy sản)
Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (lĩnh vực Thủy sản)
(mt.gov.vn) -           Vừa qua (02 ngày, 05-06/9/2023) Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức chuyến học hỏi kinh nghiệm tỉnh bạn về lĩnh vực thủy sản cho 25 nông dân nồng cốt của 11 huyện/thị/thành học hỏi kinh nghiệm tại Đồng Tháp và Tiền Giang thuộc Chương trình của Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ ...
Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, phụ trách nông nghiệp ở tuyến huyện mã hoạt động NN-B3 (lĩnh vực Thủy sản)
Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, phụ trách nông nghiệp ở tuyến huyện mã hoạt động NN-B3 (lĩnh vực Thủy sản)
(mt.gov.vn) - Vừa qua Trung tâm Khuyến nông An Giang đã tổ chức chuyến học hỏi kinh nghiệm tỉnh bạn tại Tiền Giang và Tp. Hồ Chí Minh về mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu lĩnh vực thủy sản. Thành phần tham gia gồm Lãnh đạo Phòng ...
Tập huấn cho lao động đáp ứng yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp năm 2023
Tập huấn cho lao động đáp ứng yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp năm 2023
(mt.gov.vn) -          Thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang về việc Tập huấn cho lao động đáp ứng yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp năm 2023.Trung tâm đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho ...
Trung tâm khuyến nông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực năm 2023
Trung tâm khuyến nông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực năm 2023
(mt.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-SNNPTNT ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023. Ngày 04/12/2023, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức ội nghị Báo cáo kết quả học tập kinh ...
Trung tâm Khuyến nông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực năm 2023
Trung tâm Khuyến nông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực năm 2023
(mt.gov.vn) - Thực hiện theo quyết định số 294/QĐ-SNNPTNT ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023. Ngày 01/12/2023 Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức hội nghị Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm, tập ...
Tập huấn về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ rau màu năm 2023
Tập huấn về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ rau màu năm 2023
(mt.gov.vn) - Để xây dựng và phát triển nền nông nghiệp tỉnh An Giang một cách bền vững, hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp là yếu tố quyết định hàng đầu. Ngoài đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nông nghiệp thì lực lượng Ban quản lý/điều hành hợp tác xã, tổ hợp tác (HTX, THT), nông dân trực ...
Tập huấn nâng cao năng lực quản lý phụ trách nhóm rau màu (mã hoạt động NN-B1)
Tập huấn nâng cao năng lực quản lý phụ trách nhóm rau màu (mã hoạt động NN-B1)
(mt.gov.vn) - Nhằm mục tiêu bồi dưỡng, tập huấn: từng bước hình thành, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức thành lực lượng chuyên trách đầu tàu trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (mã hoạt động NN-B1), thuộc kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát ...
Tập huấn cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Phú Tân
Tập huấn cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Phú Tân
(mt.gov.vn) - Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Tập huấn cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (mã hoạt động NN-C3-4) theo Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/03/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang về việc ban hành kế ...
Nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản lĩnh vực cây ăn trái
Nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản lĩnh vực cây ăn trái
(mt.gov.vn) - Những năm gần đây, sản xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng được quan tâm đầu tư và phát triển khá toàn diện, liên tục tăng trưởng cả về diện tích, sản lượng và giá trị, phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tổng diện tích CAT của tỉnh An Giang tính đến cuối năm 2022 ...
Tập huấn mô hình nuôi vịt đẻ trong rọ và nuôi dê lấy sữa cho cán bộ phụ trách nông nghiệp ở huyện, thị, thành phố
Tập huấn mô hình nuôi vịt đẻ trong rọ và nuôi dê lấy sữa cho cán bộ phụ trách nông nghiệp ở huyện, thị, thành phố
(mt.gov.vn) - Tiếp tục tập trung kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực công chất lượng cao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh, đóng vai trò là nền tảng, là động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, và là lực lượng nồng cốt thực hiện định hướng chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp ...
Bồi dưỡng, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác (mã hoạt động NN-B5-2)
Bồi dưỡng, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác (mã hoạt động NN-B5-2)
(mt.gov.vn) - Trong 02 ngày (ngày 27 và 30/ 10/ 2023), tại thành phố Long Xuyên, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức lớp Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng công tác NN – B5-2 thuộc Kế hoạch phát triển Nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023.Qua 02 ngày tập huấn, 50 ...
Bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách rau màu (mã hoạt động NN-B1)
Bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách rau màu (mã hoạt động NN-B1)
(mt.gov.vn) - Trong 02 ngày (ngày 26 và 27/10/2023), Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách về rau màu (NN – B1) thuộc Kế hoạch phát triển Nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023.Nhãn Qua 02 ngày tập huấn, 25 học ...