A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho nông dân nồng cốt (lĩnh vực Thủy sản)

          Vừa qua (02 ngày, 05-06/9/2023) Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức chuyến học hỏi kinh nghiệm tỉnh bạn về lĩnh vực thủy sản cho 25 nông dân nồng cốt của 11 huyện/thị/thành học hỏi kinh nghiệm tại Đồng Tháp và Tiền Giang thuộc Chương trình của Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang:

Ngày 05/9/2023: Học hỏi kinh nghiệm mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Tại nơi, chủ mô hình đã chia sẻ các nuôi trai nước ngọt, thu ngọc trai là kinh tế chính; đồng thời sử dụng thịt trai làm ẩm thực nhằm tăng thu hút khách du lịch. Diện tích nuôi trai nước ngọt 01 ha, khu liên kết dùng thịt trai làm ẩm thực thu hút khách 11ha.

Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc kết hợp dịch vụ du lịch homestay

 

Học hỏi kinh nghiệm về công nghệ chiết xuất nhộng ruồi lính đen thành chế phẩm sinh học dùng trong nuôi thủy sản (cá, tôm, ếch, …) giúp tăng trưởng nhanh, giảm chi phí thức ăn và thuốc hóa chất trong suốt quá trình nuôi thủy sản. Với khu chiết xuất 1.000 m2, khu nuôi ruồi lính đen 0,5ha.

Địa điểm chiết xuất nhộng ruồi lính đen thành chế phẩm sinh học
Trại nuôi ruồi lính đen làm nguyên liệu chiết xuất chế phẩm sinh học

 

Ngày 06/9/2023: đoàn học tập và chia sẽ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước trong các mô hình sản xuất giống cá vồ cờ, điêu hồng đơn tính, ếch, trê phi, chạch lấu; kinh nghiệm ương giống cá chốt trâu; kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ: cá vồ cờ, cá hô tại Trại thực nghiệm và dịch vụ nông nghiệp thủy sản Hòa Hưng, Tiền Giang, với diện tích 5,5ha.

Hệ thống tuần hoàn nước trong sản xuất cá, ếch, …

 

Từ chuyến đi nông dân nồng cốt đã học tập rất nhiều về kiến thức cá đối tượng nuôi mới: nuôi trai nước ngọt, sản xuất giống cá vồ cờ, kỹ thuật ương cá chốt trâu, …. Đồng thời, hiểu sâu hơn về hệ thống tuần hoàn trong sản xuất giống cá. Từ đó, làm kiến thức nền tảng cho nông dân có định hướng cho sản xuất và nuôi thủy sản ở An Giang trong thời gian tới

         Nguyễn Tường Khanh

Trung tâm Khuyến nông An Giang


Tin liên quan