A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, phụ trách nông nghiệp ở tuyến huyện mã hoạt động NN-B3 (lĩnh vực Thủy sản)

Vừa qua Trung tâm Khuyến nông An Giang đã tổ chức chuyến học hỏi kinh nghiệm tỉnh bạn tại Tiền Giang và Tp. Hồ Chí Minh về mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu lĩnh vực thủy sản. Thành phần tham gia gồm Lãnh đạo Phòng NN và PTNT/Lãnh đạo Phòng Kinh tế; Lãnh đạo Trạm khuyến nông; Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn phụ trách nông nghiệp huyện, thị, thành; Lãnh đạo Hội nông dân; Lãnh đạo Hội phụ nữ; Lãnh đạo Đoàn thanh niên huyện của các huyện/thị/thành thuộc Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang:

Mô hình sản xuất và ương giống cá nước ngọt tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích 20ha, trong đó diện tích diện tích mặt nước 12 ha phục vụ các nghiên cứu. Tình hình hoạt động và qua của Trung tâm: Chọn tạo giống; Cung cấp đàn hậu bị; Các loài giống chọn lọc; Sinh sản nhân tạo các loài cá/ tôm bản địa; Bảo tồn cá quí hiếm; Nghiên cứu sản xuất giống các loài cá bản địa, quí hiếm có trong sách đỏ: cá hô, cá trà sóc, cá bông lau, cá vồ cờ, cá ét mọi, cá duồng, cá chày,…

 

Hình ảnh: Học tập tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ

 

Học hỏi kinh nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh. Với diện tích khu vực chiết xuất 23 ha. Trong đó, đối với lĩnh vực thủy sản Trung tâm đã nghiên cứu sản xuất: Phát triển vắc-xin phòng ngừa bệnh gan thận mủ ở cá tra; Phát triển công nghệ vắc-xin - probiotic phục vụ nuôi trồng thủy sản; Chuyển đổi gene ở cá cảnh: cá có khả năng phát sáng trong môi trường ánh sáng mờ.

Hình ảnh: Tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh - Chuyển đổi gene ở cá cảnh

 

Từ chuyến đi đoàn đã học tập rất nhiều về công nghệ, kiến thức mới: phương pháp chọn tạo giống tăng trưởng cao, phương pháp phòng ngừa bệnh thủy sản an toàn không dùng thuốc hóa chất, biến đổi gen trong lĩnh vực cá cảnh, … Từ đó, anh chị học viên là lãnh đạo ở các cơ quan/ đơn vị có thêm thông tin để định hướng cho sản xuất và nuôi thủy sản ở An Giang trong thời gian tới.

Nguyễn Tường Khanh

Trung tâm Khuyến nông


Tin liên quan