A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn cho lao động đáp ứng yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp năm 2023

         Thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang về việc Tập huấn cho lao động đáp ứng yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp năm 2023.

Trung tâm đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho lao động nông thôn tại thị trấn Mỹ Luông– Chợ Mới cho 80 lao động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Nội dung lớp tập huấn bao gồm: cung cấp thông tin tình hình chung, nhu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ hội và thách thức đối với nguồn lao động, nhu cầu nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trong tình hình hiện nay. Song song đó, Giảng viên Trung tâm Giới thiệu Việc làm An Giang cũng giới thiệu các phiên kết nối, giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động trong nông nghiệp.

Nông dân tham gia lớp tập huấn

 

          Lớp tập huấn diễn ra ngày 24/11/2023, qua 01 buổi tập huấn đã giúp cho người lao động được tiếp cận với những kiến thức, cũng như kỹ năng để đáp ứng nhu cầu làm việc của doanh nghiệp. Qua đây, người lao động cũng nắm bắt thêm tình hình ứng dụng những mô hình nông nghiệp ứng dụng cao hiện nay được áp dụng tại tỉnh An Giang.

Thông qua thông tin về cơ hội và thách thức ngành nông nghiệp, giảng viên cũng gợi ý, đưa ra một vài giải pháp về trao đổi thông tin thị trường: Kết nối cung – cầu lao động. Tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ để xác định đơn vị (doanh nghiệp, hợp tác xã, khu công nghiệp) tuyển dụng lao động hoặc cộng tác viên để kết nối người lao động giới thiệu cho doanh nghiệp, hợp tác xã….

Nguyễn Thị Huỳnh Thơ

Trung tâm Khuyến nông


Tin liên quan