A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn mô hình nuôi vịt đẻ trong rọ và nuôi dê lấy sữa cho cán bộ phụ trách nông nghiệp ở huyện, thị, thành phố

Tiếp tục tập trung kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực công chất lượng cao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh, đóng vai trò là nền tảng, là động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, và là lực lượng nồng cốt thực hiện định hướng chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Thực hiện quyết định số 294/QĐ-SNNPTNT ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức lớp tập bồi dưỡng, tập huấn cho  cho 25 cán bộ trong đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có nền tảng tốt về chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm, kỹ năng, trực tiếp tham mưu, thực hiện các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở các cấp (thuộc hợp phần B, mã số lớp NN-B1-2 nhóm chăn nuôi).  Lớp tập huấn được thực hiện trong 3 ngày 12-14/11/2023, gồm 2 ngày đi thực tế tại trại vịt đẻ nuôi rọ và mô hình nuôi dê lấy sữa tại Hậu Giang.

Trại vịt đẻ nuôi rọ của hộ bà  Lê Thị Huỳnh Loan ( xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ ). Tại đây chủ hộ nuôi theo cách mới, nuôi trên chuồng, rọ không thả đồng. Chủ hộ cũng chia sẻ trứng vịt được sơ chế sẵn và bán ra thị trường số lượng lớn, cũng được thì trường quan tâm đón nhận, tạo nguồn thu đáng kể cho trại.

Học viên tại trại vịt đẻ nuôi rọ của hộ bà Lê Thị Huỳnh Loan.

 

 

Bên cạnh học tập tại trại vịt đẻ nuôi rọ, lớp học tập thêm kinh nghiệm tại trại dê Ngọc Đào (Ấp 2B xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) tại đây học viên được cơ sở chia sẻ về việc làm sao nuôi dê lấy sữa đạt hiệu quả, những sản phẩm được chế biến từ sữa dê.

Học viên trao đổi, thảo luận tại trại dê Ngọc Đào

 

 

Lớp tập huấn đã phần nào đáp ứng yêu cầu mong muốn của học viên, học hỏi kinh nghiệm tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường, kết nối, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp ở địa bàn phụ trách. Qua lớp tập huấn, các học viên cho biết sẽ áp dụng một số kinh nghiệm của tỉnh bạn vào việc  thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới tại địa phương.

Nguyễn Hữu An Khương

Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp


Tin liên quan