A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ 16 giờ ngày 10/01/2021, tạm dừng lưu thông bến phà Năng Gù

Sở Giao thông vận tải An Giang vừa có thông báo tạm ngưng hoạt động phà Năng Gù để phục vụ thi công thay thế Ponton của bến phà (bờ Phú Tân). Cụ thể, kể từ 16 giờ ngày 10/01/2021 đến18 giờ ngày 11/01/2021. Trong thời gian tạm dừng lưu thông các phương tiện, hành khách có nhu cầu đi qua bến phà Năng Gù có thể đi theo các hướng đi như sau:

Đối với hành khách và xe hai bánh, xe 03 bánh, xe thô sơ: đi qua bến đò Thanh Bình cách bến phà Năng Gù khoảng 900m về phía thượng lưu. Đối với xe ô tô các loại:

Xe ô tô hướng đi từ huyện Phú Tân sang

 Hướng đi thứ nhất: đi theo ĐT.951 đến bến phà Châu Giang, qua phà đến thành phố Châu đốc và đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù.

 Hướng đi thứ hai: đi theo ĐT.954 đến Thị xã Tân Châu, theo ĐT.953 đến bến phà Châu Giang, qua phà đến thành phố Châu đốc, đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù.

Hướng đi thứ ba: đi theo ĐT.954 đến bến phà Thuận Giang, qua phà đi theo ĐT.942 đến Ngã ba Cựu Hội, đi theo ĐT.944 đến bến phà An Hòa, qua phà đến thành phố Long Xuyên, đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù.

Xe ô tô hướng đi từ huyện Châu Phú sang 

Hướng đi thứ nhất: đi theo Quốc lộ 91 đến thành phố Châu Đốc, qua bến phà Châu Giang đi theo ĐT.951 về bến phà Năng Gù.

Hướng đi thứ hai: đi theo Quốc lộ 91 đến thành phố Châu Đốc, qua bến phà Châu Giang đi theo ĐT.953 đến thị xã Tân Châu, đi theo ĐT.954 về bến phà Năng Gù.

Hướng đi thứ ba: đi theo Quốc lộ 91 đến thành phố Long Xuyên, qua bến phà An Hòa, đi theo ĐT.944 đến Ngã ba Cựu Hội, đi theo ĐT.942 đến bến phà Thuận Giang, qua phà đi theo ĐT.954 về bến phà Năng Gù.

Nguồn: Thông báo Số: 355/TB-SGTVT

Xuân Hiếu


Tin liên quan

Danh mục